Corrency

Corrency Slezská Ostrava

Projekt na podporu mimoškolních aktivit dětí

Městský obvod Slezská Ostrava spouští na svém území unikátní projekt na podporu mimoškolních aktivit dětí ve spolupráci se společností Corrency. Jeho záměrem je finančně ulehčit rodinám na Slezské Ostravě a podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách. Občané s dětmi ve věku do 18 získají z rozpočtu městského obvodu finanční příspěvek, který mohou využít na zakoupení kroužku nebo příměstského tábora pro své dítě u provozovatele volnočasových aktivit nebo spolku na území celého statutárního města Ostravy.

V rámci pilotního projektu se rozdělí mezi děti a mládež s trvalým pobytem na Slezské dvakrát 500 Kč, celkově tedy 1 000 Kč ve formě elektronických correntů. Občané díky nim mohou při placení kroužku pro děti uplatnit slevu až 50 %.


Naše organizace se 1.4.2023 zapojila do tohoto pilotního projektu
a nabízí možnost využití correntů právě pro naše služby.
Více informací naleznete na stránkách Corrency Slezská Ostrava
ZDE